UK khuyến khích sử dụng thuốc lá điện tử.

UK khuyến khích sử dụng thuốc lá điện tử.

Các quốc gia đang ngày càng ý thức được sự hữu hiệu của công cụ thuốc lá điện tử, và Vương Quốc Anh là một trong những quốc gia tiên tiến, tiên phong trong vấn đề này.

Mỗi năm, thuốc lá truyền thống cướp đi mạng sống của 6 triệu người.

Mỗi ngày, ở Việt Nam có 100 người chết bởi các nguyên nhân từ thuốc lá truyền thống.

Thuốc lá truyền thống là một vấn nạn cấp bách cần được đẩy lùi. Thuốc lá điện tử ra đời, mặc dù còn nhiều tranh cãi, nhưng khi coi thuốc lá điện tử là:

“Phương pháp thay thế cho thuốc lá truyền thống”,

chúng tỏ ra là một công cụ hữu hiệu nhằm đẩy lùi các tác hại của thuốc lá truyền thống.

 

 

Còn nữa